Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #558

public static DateTime tString2DateTime(String sDateTime)
{
//var
Int32 iYear=DateTime.Now.Year;
Int32 iMonth=DateTime.Now.Month;
Int32 iDay=DateTime.Now.Day;
Int32 iHour=DateTime.Now.Hour;
Int32 iMinute=DateTime.Now.Minute;
Int32 iSecond=DateTime.Now.Second;
//end var
try
{
iYear=Convert.ToInt32(sDateTime.Substring(0,4));
try
{
iMonth=Convert.ToInt32(sDateTime.Substring(4,2));
try
{
iDay=Convert.ToInt32(sDateTime.Substring(6,2));
try
{
iHour=Convert.ToInt32(sDateTime.Substring(8,2));
try
{
iMinute=Convert.ToInt32(sDateTime.Substring(10,2));
try
{
iSecond=Convert.ToInt32(sDateTime.Substring(12,2));
}
catch
{
}
}
catch
{
}
}
catch
{
}
}
catch
{
}
}
catch
{
}
}
catch
{
}
return new DateTime(iYear,iMonth,iDay,iHour,iMinute,iSecond);
}

HovnoKod,