Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #557

Dim cr

Private Function click()
If cr = 0 Then
cr = 1
click = "X"
Else
cr = 0
click = "O"
End If
End Function
Private Sub CommandButton1_Click()
If CommandButton1.Caption = "" Then CommandButton1.Caption = click()
End Sub

Private Sub CommandButton10_Click()
cr = 0
 CommandButton1.Caption = ""
 CommandButton2.Caption = ""
 CommandButton3.Caption = ""
 CommandButton4.Caption = ""
 CommandButton5.Caption = ""
 CommandButton6.Caption = ""
 CommandButton7.Caption = ""
 CommandButton8.Caption = ""
 CommandButton9.Caption = ""
 
End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()
If CommandButton2.Caption = "" Then CommandButton2.Caption = click()

End Sub

Private Sub CommandButton3_Click()
If CommandButton3.Caption = "" Then CommandButton3.Caption = click()
End Sub

Private Sub CommandButton4_Click()
If CommandButton4.Caption = "" Then CommandButton4.Caption = click()
End Sub

Private Sub CommandButton5_Click()
If CommandButton5.Caption = "" Then CommandButton5.Caption = click()
End Sub

Private Sub CommandButton6_Click()
If CommandButton6.Caption = "" Then CommandButton6.Caption = click()
End Sub

Private Sub CommandButton7_Click()
If CommandButton7.Caption = "" Then CommandButton7.Caption = click()
End Sub

Private Sub CommandButton8_Click()
If CommandButton8.Caption = "" Then CommandButton8.Caption = click()
End Sub

Private Sub CommandButton9_Click()
If CommandButton9.Caption = "" Then CommandButton9.Caption = click()
End Sub

HovnoKod,