Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #554

Public Function MakeShort(Parametr As String) As String
Dim temp As String
  
Dim f1index As Integer
Dim Lastindex As Integer
  
If (Parametr <> "") Then
temp = Strings.Replace(Parametr, "\", " ")
temp = Strings.Replace(temp, "/", " ")
temp = Strings.Replace(temp, ":", " ")
temp = Strings.Replace(temp, "*", " ")
temp = Strings.Replace(temp, "?", " ")
temp = Strings.Replace(temp, "<", " ")
temp = Strings.Replace(temp, ">", " ")
temp = Strings.Replace(temp, "|", " ")
  
  
  f1index = Strings.InStr(temp, Strings.Chr(34))
  Lastindex = Strings.InStrRev(temp, Strings.Chr(34))
  
  temp = Strings.Mid(temp, f1index, Lastindex)
  
  MakeShort = Strings.Replace(temp, Strings.Chr(34), "")
Else
  MakeShort = ""
End If
End Function

HovnoKod,