Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #553

If (g_manager.isVehicleArrived) Then
    ....
    g_data_layer.registerVehicle( new_vehicle )
Else
    'Do Nothing
End If

HovnoKod,