Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #552

Private m_FuckupDate As Date   'date when fuckup happened

HovnoKod,