Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #550

Function fixProblems()
Exit Function

HovnoKod,