Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #546

Public Function fRoundSumma(pDbl As Double) As Double
 On Error Resume Next
 Dim vStrSum As String
 If vFieldRoundSummuDoInt Then
  vStrSum = str(pDbl)
   If InStr(1, vStrSum, ".5") > 0 Then
    If pDbl < 0 Then
      fRoundSumma = Abs(Fix(pDbl)) + 1
      fRoundSumma = fRoundSumma * (-1)
     Else
      fRoundSumma = Fix(pDbl) + 1
    End If
    Else
    fRoundSumma = Round(pDbl, 0)
   End If
  Else
  fRoundSumma = Round(pDbl, vFieldRoundDo)
 End If
End Function

HovnoKod,