Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #541

Select Case LCase(ParamA) 'push eax

  Case "eax": hhh = &H50: Put #123, , hhh: GoTo 344
  Case "ecx": hhh = &H51: Put #123, , hhh: GoTo 344
  Case "edx": hhh = &H52: Put #123, , hhh: GoTo 344
  Case "ebx": hhh = &H53: Put #123, , hhh: GoTo 344
  Case "esp": hhh = &H54: Put #123, , hhh: GoTo 344
  Case "ebp": hhh = &H55: Put #123, , hhh: GoTo 344
  Case "esi": hhh = &H56: Put #123, , hhh: GoTo 344
  Case "edi": hhh = &H57: Put #123, , hhh: GoTo 344
    
    
    
  Case "es": hhh = &H6: Put #123, , hhh
    
    
End Select

HovnoKod,