Mistři v programování na #hovnokod

return Array.IndexOf<int>
      (
        Array.ConvertAll<object, int>
        (
        usedTemplates,
        delegate(object o) { return (int)o; }
        ),
        templateID
      )
      >= 0;

HovnoKod,