Mistři v programování na #hovnokod

private static string identifier(string wmiClass, string wmiProperty)
      {
        string result = "";
        System.Management.ManagementClass mc =
      new System.Management.ManagementClass(wmiClass);
        System.Management.ManagementObjectCollection moc = mc.GetInstances();
        foreach (System.Management.ManagementObject mo in moc)
        {
          //Only get the first one
          if (result == "")
          {
            try
            {
              result = mo[wmiProperty].ToString();
              break;
            }
            catch
            {
            }
          }
        }
        return result;
      }

HovnoKod,