Mistři v programování na #hovnokod

JavaScript #532

var timeStart   = time.getCurrentTime() - 2*60*60*1000;
var timeEnd     = time.getCurrentTime() + 4*60*60*1000;

HovnoKod,