Mistři v programování na #hovnokod

JavaScript #525

selonChange = this.onchange.toString().split("{")[1].split("}")[0];

HovnoKod,