Mistři v programování na #hovnokod

Perl #508

for ($i=1;$i++;$i<=$r) {
print qq~</div>~;
}

HovnoKod,