Mistři v programování na #hovnokod

Perl #504

sub trim_string
{
    my($sref) = $_[0];

    $$sref =~ s/^\s+//g;
    $$sref =~ s/\s+$//g;
}

HovnoKod,