Mistři v programování na #hovnokod

Python #485

def password_generator(count = 8):
  import random
  i = 0
  password = ''
  symbols = ['q','w','e','r','t','y','u','i','o','p','s','a','d','f','g','h','j','k','l','z','x','c','v','b','n','m','1','2','3','4','5','6','7','8','9','0']
  while i<count:
    tempsymbol = ''
    tempsymbol += random.choice(symbols)
    temp = random.randint(0,1)
    if temp == 1:
      password += tempsymbol.upper()
    else:
      password += tempsymbol
    i += 1
  return password

HovnoKod,