Mistři v programování na #hovnokod

Python #485

def password_generator(count = 8):
    import random
    i = 0
    password = ''
    symbols = ['q','w','e','r','t','y','u','i','o','p','s','a','d','f','g','h','j','k','l','z','x','c','v','b','n','m','1','2','3','4','5','6','7','8','9','0']
    while i<count:
        tempsymbol = ''
        tempsymbol += random.choice(symbols)
        temp = random.randint(0,1)
        if temp == 1:
            password += tempsymbol.upper()
        else:
            password += tempsymbol
        i += 1
    return password

HovnoKod,