Mistři v programování na #hovnokod

Python #479

"<br />".join(["%s" % template for template in rendered_templates ])

HovnoKod,