Mistři v programování na #hovnokod

Python #476

def captions_and_translations_to_srt(captions_and_translations):
  output = StringIO.StringIO()
  for i in range(len(captions_and_translations)):
    translation_to_srt(captions_and_translations[i][1],
              captions_and_translations[i][0],
              i, output)
  srt = output.getvalue()
  output.close()
  return srt

def translation_to_srt(translation, video_caption, index, output):
  subtitle_to_srt_impl(video_caption.caption_text if translation is None \
             else translation.translation_text, 
             video_caption, index, output)

def subtitle_to_srt_impl(text, video_caption, index, output):
  output.write(str(index + 1))
  output.write("\n")
  write_srt_time_line(video_caption, output)
  output.write(text)
  output.write("\n\n")

def write_srt_time_line(video_caption, output):
  write_srt_time(video_caption.start_time, output)
  output.write(" --> ")
  write_srt_time(video_caption.end_time, output)
  output.write("\n")

def write_srt_time(seconds, output):
  seconds_int = int(seconds)
  write_padded_num((seconds_int / 3600) % 60, 2, output)
  output.write(":")
  write_padded_num((seconds_int / 60) % 60, 2, output)
  output.write(":")
  write_padded_num(seconds_int % 60, 2, output)
  output.write(",")
  write_padded_num(int(seconds * 1000) % 1000, 3, output)

def write_padded_num(num, numchars, output):
  strnum = str(num)
  numzeros = numchars - len(strnum)
  for i in range(numzeros):
    output.write("0")
  output.write(strnum)

HovnoKod,