Mistři v programování na #hovnokod

Python #472

def main():
  iface = "eth0:"
  f = open("/proc/net/dev","r")
  lines = f.readlines()
  f.close()
  x = 0
  r = '\s+'+iface+'\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+'
  while x < len(lines):
    result = re.match(r, lines[x])
    print result
    x +=1

HovnoKod,