Mistři v programování na #hovnokod

Bash #4704

Aneb jak si napsat vlastní konfigurační jazyk v bashi. Best bit: sed -n '/^conff./{s///;p}'

#!/bin/bash - 

set -o errexit
set -o nounset

for conffile in $(env | sed -n '/^conff./{s///;p}')
do
	eval $(awk -F'=' '{print "service=\"" $1 "\""; print "conffile=\"" $2 "\""}' <<<$conffile)

	if [ ! -f "$conffile.tmpl" ] ; then
		cp "$conffile" "$conffile.tmpl"
	fi

	perl -pe 's/%%([^%]+)%%/$ENV{$1}/' < "$conffile.tmpl" > "$conffile"
done

Anonymous,