Mistři v programování na #hovnokod

Python #470

def getListOf(points):
  i=1
  f=open('Welcome_sub.srt', 'a')
  for point in points:
      print "%d" % i
      f.write(str(i)+'\n')
      begin = point.getAttribute('begin').split(':')
      dur = point.getAttribute('dur').split(':')
      h=str( (int(begin[0])+int(dur[0])) if (int(begin[0])+int(dur[0]))>10 else '0'+str(int(begin[0])+int(dur[0])) )
      m=str(int(begin[1])+int(dur[1])) if (int(begin[1])+int(dur[1]))>10 else '0'+str(int(begin[1])+int(dur[1]))
      f.write(point.getAttribute('begin')+' --> '+''.join(h+':'+m+':'+str(float(begin[2])+float(dur[2])) )+'\n')
      print "%s -->%s" % (point.getAttribute('begin'), ''.join(h+':'+m+':'+str(float(begin[2])+float(dur[2])) ))
      f.write(getText(point.childNodes)+'\n')
      print "%s" % getText(point.childNodes)
      i+=1

HovnoKod,