Mistři v programování na #hovnokod

C# #4696

int? passwordMinSettingLength = "8".ToInt();

Anonymous,