Mistři v programování na #hovnokod

Java #4671

Nepoužívaná konstanta. Ani nijak nezapadá do logiky aplikace.

public static final String DAY = "EEEE";

Anonymous,