Mistři v programování na #hovnokod

PHP #4633

nalezeno v jednom CMS. Nejen že to slavné "řazení", řešené dvojitou smyčkou, lze udělat už v SQL dotazu, ale hlavně, pokud $data obsahují záznamy s neexistujícím ID, tak se to hezky zacyklí :)

/**
 * select pictures src by ids
 * @param array $data
 * @return multitype:|multitype:unknown
 */
private function modelSelectPicturesSrcByIds(array $data) {
  if (empty($data)) {
    return array();
  } else {
    foreach ($data as &$tmp) {
      $tmp = (int) $tmp;
    }

    $ids = implode(',', $data);

    $result = $this->env->db->selectAssocList("SELECT * FROM {$this->table_file_p} WHERE id in ({$ids})");

    //order by id
    $return = array();
    $data = array_reverse($data);
    $currentId = array_pop($data);
    if ($result) {
      while ($currentId != null) {
        foreach ($result as $row) {
          if ($row['id'] == $currentId) {
            $return[] = $row;
            $currentId = array_pop($data);
            break;
          }
        }
      }
    }

    return $return;
  }
}

Anonymous,