Mistři v programování na #hovnokod

Python #462

# class SomeParser(object):

  def _get_images(self, soup, basedomain):
    soup = soup.get_soup()
    fb_images = soup.findAll(name="meta", attrs={
      "property": lambda property: property and property.lower() == "og:image"})
    images = (soup.body or soup).findAll(name="img", src=True)
    get_source = lambda img: img.get("content") \
                  if img.get("content", None) \
                  else img.get("src") \
                  if img.get("src").startswith("http://") \
                  else "http://"+img.get("src").lstrip("/") \
                  if img.get("src").startswith("//") \
                  else urljoin("http://"+basedomain, img.get("src").lstrip("/"))
    return list(set(map(get_source, fb_images + images)))

  def get_images(self):
    try:
      if self.basedomain:
        return self._get_images(self.soup, self.basedomain)
      return []
    except URLError:
      return []

HovnoKod,