Mistři v programování na #hovnokod

Python #459

s="ftmbG!>!fvsU";k=''
for i in s:k+=map(lambda x:chr(ord(x)-1),s)[s.index(i)]
exec(k[::-1])

HovnoKod,