Mistři v programování na #hovnokod

Java #4579

Nikdy never ifu.

if (!TextUtils.isEmpty(r.getSignature())) {
      String signature = r.getSignature();
      if (!TextUtils.isEmpty(signature)) {
         //do something with signature
      }
}

Anonymous,