Mistři v programování na #hovnokod

JavaScript #4551

export function arePasswordsSame(password, passwordconfirm) {
  const notSamePasswords = passwordconfirm !== password
  if (notSamePasswords) {
    return false
  } else return true
}

Anonymous,