Mistři v programování na #hovnokod

Java #4531

 static {
    try {
      XmlSchema s = null;
      ((XmlSchema)s).location();
    } catch (NullPointerException var3) {
      ;
    }

Anonymous,