Mistři v programování na #hovnokod

Python #452

z knihy

def clean_node(node, debug=False):

  if node['sub']:
    sub = []
    num = 1
    for item in node['sub']:
      i = clean_node(item, debug)
      if i:
        sub.append(i)
        num += i['num']
    node['sub'] = sub
    node['num'] = num
  else:
    node['num'] = 1
  if node['deleted']:
    if node['sub']:
      return node
  else:
    return node

  return None

HovnoKod,