Mistři v programování na #hovnokod

Java #4515

    if (!mp.getHasDocs() &&
      (mp.getSendingTypeCode().equals("DB") || mp.getSendingTypeCode().equals("EM"))) {
      //uncorrectList.add(mp);
      return "uncorrect";
    } else if (mp.getSendingTypeCode().equals("DB")) {
      if (mp.getRecipientImprint() == null || mp.getRecipientImprint().getDataBoxID() == null ||
        mp.getRecipientImprint().getDataBoxID().equals("")) {
        //uncorrectList.add(mp);
        return "uncorrect";
      } else if (sizeSendingDB(mp)) {
        //bigSize.add(mp);
        return "bigSize";
      }

Anonymous,