Mistři v programování na #hovnokod

Python #446

import hashlib
a='letsstart'
def h(inp):
    return hashlib.md5(inp).hexdigest()
while h(a) != a:
    a=h(a)
print 'I FIND IT!!! ITS ',a

HovnoKod,