Mistři v programování na #hovnokod

Python #444

charref = re.compile(r'(CREATE PROCEDURE)',re.IGNORECASE)
Str=re.sub(charref,'r(CREATE PROCEDURE', Str)
PosStr=Str.find('CREATE PROCEDURE')
l=len(Str)
Proc = Str[PosStr:l]

HovnoKod,