Mistři v programování na #hovnokod

Python #437

try:
    dday = time.strftime("%d", time.localtime(os.path.getmtime(path + d))).lstrip('0')
    dmonth = time.strftime("%m", time.localtime(os.path.getmtime(path + d))).lstrip('0')
    dhour = time.strftime("%H", time.localtime(os.path.getmtime(path + d))).lstrip('0')
    dmin = time.strftime("%M", time.localtime(os.path.getmtime(path + d))).lstrip('0')
    screenpath = os.listdir(spath)
    for screen in screenpath:
      sday = time.strftime("%d", time.localtime(os.path.getmtime(spath + screen))).lstrip('0')
      smonth = time.strftime("%m", time.localtime(os.path.getmtime(spath + screen))).lstrip('0')
      shour = time.strftime("%H", time.localtime(os.path.getmtime(spath + screen))).lstrip('0')
      smin = time.strftime("%M", time.localtime(os.path.getmtime(spath + screen))).lstrip('0')
      if dday == sday:
        if dmonth == smonth:
          if dhour == shour:
            if dmin == smin:
              scr = spath + screen
              if scr:
                return str(scr)
              else:
                return None
  except:
    return "None"

HovnoKod,