Mistři v programování na #hovnokod

PHP #4361

Skús vyhodiť výnimku

if ($this->connection->error) {
  try {  
    throw new \Exception("MySQL error " . $this->connection->error . " <br /> Query:<br /> {$queryStr}", $this->connection->errno);  
  } catch(\Exception $e ) {
    echo "Error No: ".$e->getCode(). " - ". $e->getMessage() . "<br >";
  }
}

Anonymous,