Mistři v programování na #hovnokod

Python #434

def _format_price(price):
    price = '%.3f' % (float(price)/1000) if price > 999 else '%d' % price
    return price.replace('.', ' ')

HovnoKod,