Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #4275

Ked testeri kopíruju bezhlavo source a skladajú staré kody.

	void setValue(int hodnota){
		hodnota=10;
		if (5) bool value++;
		else String name--;
		int parameter = hodnota;	
	return 24;
	}

Anonymous,