Mistři v programování na #hovnokod

Python #427

import string
k=input()
a=range(1000)
if k==1:
    a[0]=input()
else:
    t = string.replace(str(raw_input()), ' ', ', ')
    a=eval('('+t+')')

HovnoKod,