Mistři v programování na #hovnokod

Java #4259

String.toString() aneb hovnokód vlastní výroby.

	public static void writeStringWithoutDefault(Element rootEl, String elName,
			String value, String defaultNoWrite) {

....................
....................
		writeString(rootEl, elName, value.toString());

	}

Anonymous,