Mistři v programování na #hovnokod

Jiné #4255

Simple, my dear Watson.

viz. http://jasperreports.sourceforge.net/api/net/sf/jasperreports/export/CommonExportConfiguration.html

All Known Implementing Classes:

AbstractXlsExporterConfiguration, AbstractXlsReportConfiguration, SimpleCommonExportConfiguration, SimpleCsvExporterConfiguration, 
SimpleCsvMetadataExporterConfiguration, SimpleCsvMetadataReportConfiguration, SimpleCsvReportConfiguration, SimpleDocxExporterConfiguration, 
SimpleDocxReportConfiguration, SimpleExporterConfiguration, SimpleGraphics2DExporterConfiguration, SimpleGraphics2DReportConfiguration, 
SimpleHtmlExporterConfiguration, SimpleHtmlReportConfiguration, SimpleJsonExporterConfiguration, SimpleJsonMetadataReportConfiguration, 
SimpleJsonReportConfiguration, SimpleJxlExporterConfiguration, SimpleJxlMetadataExporterConfiguration, SimpleJxlMetadataReportConfiguration, 
SimpleJxlReportConfiguration, SimpleOdsExporterConfiguration, SimpleOdsReportConfiguration, SimpleOdtExporterConfiguration, 
SimpleOdtReportConfiguration, SimplePdfExporterConfiguration, SimplePdfReportConfiguration, SimplePptxExporterConfiguration, 
SimplePptxReportConfiguration, SimplePrintServiceExporterConfiguration, SimplePrintServiceReportConfiguration, SimpleReportExportConfiguration, 
SimpleRtfExporterConfiguration, SimpleRtfReportConfiguration, SimpleTextExporterConfiguration, SimpleTextReportConfiguration, 
SimpleXlsExporterConfiguration, SimpleXlsMetadataExporterConfiguration, SimpleXlsMetadataReportConfiguration, SimpleXlsReportConfiguration, 
SimpleXlsxExporterConfiguration, SimpleXlsxReportConfiguration

Anonymous,