Mistři v programování na #hovnokod

Java #4250

private void setPPTImageBorder(final XMLSlideShow ppt, ....) {
  final XSLFTable table = slide.createTable();
  final Dimension pgSize = ppt.getPageSize();
  final XSLFTableCell cell = table.addRow().addCell();
  final XSLFTextParagraph p = cell.addNewTextParagraph();
  final XSLFTextRun r = p.addNewTextRun();
  r.setText("\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n");
  cell.setBorderTop(1.0);
  cell.setBorderTopColor(Color.Black);
  cell.setBorderBottom(1.0);
  cell.setBorderBottomColor(Color.Black);
  ....
}

Radek Chromík,