Mistři v programování na #hovnokod

Python #425

self.columns = []
        for self.i in range(len(self.splits_table_name)):
          if len(self.splits_table_name[self.i]) != 0:
            self.columns.extend([{ 'type' : 'string' ,'name': self.splits_table_name[self.i],'editable': True}])


self.data = {}
self.field = []
self.column = []

for self.i in range(len(self.list_data)):
  for self.j in range(len(self.list_data[self.i])):
    self.field.extend([{'field_name' : self.splits_table_name[self.j] , 'field_value' : self.list_data[self.i][self.j]}])
    self.column.append()

self.data['data'] = self.column

HovnoKod,