Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #4247

Grid snapping (přichytávání kurzoru k mřížce). Kód dělající to samé, po refaktoru: GridRelative[0] = round(MousePos_GridRelative[0]); GridRelative[1] = round(MousePos_GridRelative[1]);

GridRelative[0] = MousePos_GridRelative[0];
GridRelative[1] = MousePos_GridRelative[1];

 if (AppSettings->Snapping)
 {
  MousePos_ModulusPerMeter[0] = fmod( (double)MousePos_AxisRelative[0], PixelsPerGrid ) / PixelsPerMeter;
  MousePos_ModulusPerMeter[1] = fmod( (double)MousePos_AxisRelative[1], -PixelsPerGrid ) / PixelsPerMeter;
  MousePos_ModulusPerMeter[0] = abs(MousePos_ModulusPerMeter[0]);
  MousePos_ModulusPerMeter[1] = abs(MousePos_ModulusPerMeter[1]);

  if (GridRelative[0] < 0 && GridRelative[1] > 0)
  {
   //top-left quadrant, -x +y
   if ( abs(MousePos_ModulusPerMeter[0]) < (0.5 * Scale) )
    GridRelative[0] += MousePos_ModulusPerMeter[0];
   else
    GridRelative[0] -= ( (1.0 * Scale) - MousePos_ModulusPerMeter[0] );

   if ( abs(MousePos_ModulusPerMeter[1]) < (0.5 * Scale) )
    GridRelative[1] -= MousePos_ModulusPerMeter[1];
   else
    GridRelative[1] += ( (1.0 * Scale) - MousePos_ModulusPerMeter[1] );
  }
  else if (GridRelative[0] >= 0 && GridRelative[1] > 0)
  {
   //top-right quadrant, +x +y
   if ( abs(MousePos_ModulusPerMeter[0]) < (0.5 * Scale) )
    GridRelative[0] -= MousePos_ModulusPerMeter[0];
   else
    GridRelative[0] += ( (1.0 * Scale) - MousePos_ModulusPerMeter[0] );

   if ( abs(MousePos_ModulusPerMeter[1]) < (0.5 * Scale) )
    GridRelative[1] -= MousePos_ModulusPerMeter[1];
   else
    GridRelative[1] += ( (1.0 * Scale) - MousePos_ModulusPerMeter[1] );
  }
  else if (GridRelative[0] >= 0 && GridRelative[1] <= 0)
  {
   //bottom-right quadrant, +x -y
   if ( abs(MousePos_ModulusPerMeter[0]) < (0.5 * Scale) )
    GridRelative[0] -= MousePos_ModulusPerMeter[0];
   else
    GridRelative[0] += ( (1.0 * Scale) - MousePos_ModulusPerMeter[0] );

   if ( abs(MousePos_ModulusPerMeter[1]) < (0.5 * Scale) )
    GridRelative[1] += MousePos_ModulusPerMeter[1];
   else
    GridRelative[1] -= ( (1.0 * Scale) - MousePos_ModulusPerMeter[1] );
  }
  else if (GridRelative[0] < 0 && GridRelative[1] <= 0)
  {
   //bottom-left quadrant, -x -y
   if ( abs(MousePos_ModulusPerMeter[0]) < (0.5 * Scale) )
    GridRelative[0] += MousePos_ModulusPerMeter[0];
   else
    GridRelative[0] -= ( (1.0 * Scale) - MousePos_ModulusPerMeter[0] );

   if ( abs(MousePos_ModulusPerMeter[1]) < (0.5 * Scale) )
    GridRelative[1] += MousePos_ModulusPerMeter[1];
   else
    GridRelative[1] -= ( (1.0 * Scale) - MousePos_ModulusPerMeter[1] );
  }
 }

Anonymous,