Mistři v programování na #hovnokod

Python #422

def validate_line(line):
  if len(line) <= 2: return False
  if line[0] == '""': return False
  if line[0] == "''": return False
  if line[0] == '+!': return False
  if line[0] == '-?': return False
  if line[0] == '- (': return False
  if line[0] == '-(': return False
  if line[0] == '-)': return False

  if line[0] == '-6a': return False
  if line[0] == '-6a )': return False
  if line[0] == '-a': return False
  if line[0] == '-aa': return False

  if line[0] == '-:': return False
  if line[0] == ':': return False
  if line[0][0] == '#': return False
  if line[0][0] == "'": return False
  if line[0][0] == '&': return False
  if line[0][0] == '(': return False
  return True

HovnoKod,