Mistři v programování na #hovnokod

Python #413

def coord_to_name(zoom,x,y,type):
	hex_x = list(hex(x)[2:])
	hex_y = list(hex(y)[2:])
	(hex_x, hex_y) = align_lists(hex_x,hex_y)
	xy_pairs = zip(hex_x,hex_y)
	xy_pairs_glued = [''.join(p) for p in xy_pairs]
	path_xy = os.path.join(*xy_pairs_glued)
	#print hex_x,hex_y,xy_pairs,xy_pairs_glued,path_xy
	path = os.path.join(str(zoom),path_xy) + str(type)
	return path
	
	#return reduce(os.path.join,[str(zoom)]+map(''.join,zip(list(hex(x)[2:]),list(hex(y)[2:]))))+str(type)

HovnoKod,