Mistři v programování na #hovnokod

Python #409

def getrows(c):
  return \
    sum( # categories
      map(
        lambda category:
          sum( # itemid
            map(
              lambda itemidset:
                sum( # itemstring
                  map(
                    lambda itemstring:
                      map(
                        lambda info:
                          transaction(category, itemstring, info),
                        itemidset[itemstring].values()
                      ),
                    itemidset.keys()
                  ),
                []),
              c[category].values()
            ),
            []
          ),
        ("completedAuctions", "failedAuctions", "completedBidsBuyouts")
      ),
      []
    )

HovnoKod,