Mistři v programování na #hovnokod

Python #405

function hilight { python2 -c 'import sys, re; map(lambda s: sys.stdout.write(re.sub(r"'$1'", lambda m: "\033[1;31m%s\033[0m" % m.group(0), s)), sys.stdin)' }

HovnoKod,