Mistři v programování na #hovnokod

Python #403

if abs(self.__last_direction%360-direction.angle())==270:
      angle = 360*(self.__last_direction/360+1)+direction.angle()
    else:
      angle = 360*(self.__last_direction/360) + direction.angle()

HovnoKod,