Mistři v programování na #hovnokod

PHP #3971

protože explode(...) je pro lamy

$str = "path/to/something";
$arr = preg_split("/\//", $str);

Vít K. Rotbauer,