Mistři v programování na #hovnokod

PHP #3963

Aneb když chceš přejmenovat proměnnou tak jí ulož do další proměnné s jiným názvem.

 $nactenyClanek = Db::queryOne('
        SELECT *
        FROM videa
        WHERE url=?
    ', $_GET['url']);
    if ($nactenyClanek)
        $clanek = $nactenyClanek;
    else
        $zprava =Článek nebyl nalezen';
}

Anonymous,