Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #39

typedef struct tagRECT{
  LONG  left;
  LONG  top;
  LONG  right;
  LONG  bottom;
} RECT, *PRECT, NEAR *NPRECT, FAR *LPRECT;

typedef const RECT FAR* LPCRECT;

typedef struct _RECTL{
  LONG  left;
  LONG  top;
  LONG  right;
  LONG  bottom;
} RECTL, *PRECTL, *LPRECTL;

typedef const RECTL FAR* LPCRECTL;

Anonymous,